Camera chống trộm và camera giám sát được sử dụng rất phổ biến ở cả gia đình, cơ quan bởi với những tiện ích ưu việt để quản lý, giám sát và an ninh khu vực trong bối cảnh xã hội phức tạp như hiện...