VNTIS nhận giải thưởng doanh nghiệp vì môi trường xanh Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại.Môi trường tốt đảm bảo sức khỏe, chất lượng cuộc sống của nhân dân. Ngoài ra, môi trường còn góp phần...