Trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, khi mà đa số các hoạt động mua bán – trao đổi thông tin trên internet được thực hiện trên di động (thay vì trên máy tính, laptop như trước). Thì ứng dụng di động (App Mobile)...