Thiết kế hệ thống camera không dây dùng sóng Wireless đem lại hiệu quả và tiết kiệm gánh nặng về nhân công cũng như dây dẫn tới 90%. Vntis đã triển khai những hệ thống camera ko dây đem lại hiệu quả thấp cho quý...