Bộ nguồn tập trung chuyên dụng cho Camera – Input: AC 220V/50Hz – Output: DC 12V-5/10/20/30 A Bảng giá: Nguồn tổng 12V-5A : 200.000 VNĐ Nguồn tổng 12V-10A: 350.000 VNĐ Nguồn tổng 12V-20A: 450.000 VNĐ Nguồn tổng 12V-30A: 650.000 VNĐ Để biết thêm thông tin...