Ưu điểm của camera Vision là gì? Tại sao lại nên sử dụng camera Vision. Mà không phải bất kì loại camera nào khác? Đây có lẽ là những câu hỏi của không ít người đặt ra nhằm tìm một câu trả lời thực sự...